Våra djur och hur de lever

Våra djur

Hos oss på Övedskloster bor 110 kor samt ca 200 kvigor och stutar. Vi har även 5 avelstjurar. Vår besättning är mestadels blandraser med stora inslag av Aberdeen Angus.

Under 2016 importerades de första embryona till Sverige. 2017 föddes de första svenska Murray Grey-kalvarna här på Övedskloster.

Valet av ras har gjorts utifrån djurens förutsättningar att klara sig bra på våra naturbetesmarker, och utifrån att köttet blir välmarmorerat och väldigt gott.

Vi är väldigt måna om våra djur. De ska ha det riktigt bra i livet och även slakten ska vara så stress- och smärtfri som möjligt. Våra djur slaktas i Sjöbo på det slakteri som ligger närmst vår gård. Djuren åker då endast ca 10 minuter på en djurtransport. Vi är själva ofta på slakteriet och har också mycket dialog med de som arbetar där. Vi upplever att de har samma syn på djur och djurhållning som vi har.

Lite mer om vår uppfödning. Våra kalvar föds på gården på våren och kalvarna går med kon på bete hela sommaren. Våra djur går på 14 betesmarker runt om på Övedsklosters marker. I de allra flesta fallen är det så kallade naturbetesmarker som inte gödslas. Djuren bidrar där till att hålla ängsmarker öppna och gör på så sätt en stor insats för biologisk mångfald. 

På senhösten/vintern tar vi in nästan alla djuren till våra stallar. Då skiljer vi också kalvarna från korna för att kon ska få en möjlighet att vila sig och äta upp sig över vintern (”kalvarna” är då nästan lika stora som korna).

I det stora stallet, där korna går och där kalvarna föds, har vi djupströbäddar med halm. Vi har även ett mindre stall där vi har ett system som är spaltgolv och sågspånsströdda liggbås. I bägge stallarna går djuren lösa och äter, dricker och vilar när de har lust.

På vintern äter djuren ensilage (konserverat gräs) som vi producerar själva på gården. Vi ger inte våra djur något kraftfoder eftersom vi tror att de mår bäst av att äta gräs och vill inte att de ska växa för fort. Vi tror också att detta ger ett smakrikare kött och det är bevisligen nyttigare då det har visat sig i undersökningar att gräsuppfött kött innehåller mer Omega 3.

Vi tar in nästan alla djur på vintern. Vi har på försök en grupp med kvigor och stutar ute just nu i en hage där de har ett vindskydd och fri tillgång till ensilage. I en annan hage har vi våra fem avelstjurar som också bor ute. Djuren som är ute verkar trivas mycket bra med det och bekymras inte nämnvärt av kylan. (De är väldigt välisolerade och det finns studier som visar att det är först vid temperaturer ner mot -30 grader som nötkreatur börjar frysa). Så kanske kommer vi att ha fler djur ute året runt framöver.

Vi tar också emot besök om ni vill komma och se med egna ögon. Det är bara att höra av sig innan.