Är våra kor hållbara?

 

Hållbarhet hos oss

Miljöperspektivet är viktigt. Ständiga förbättringar kring växtskydd, gödning och djurhållning gör att svenska bönder bedriver ett av världens renaste och mest hållbara produktioner av mat. Med det sagt så belastar naturligtvis all produktion den omgivande miljön och klimatet på ett eller annat sätt. Vi är många på jorden som ska försörjas på den jordbruksmark som finns och används. Att inte producera mat är inte en lösning. Vi måste alla istället arbeta för att ta medvetna beslut kring vår livsmedelsproduktion. Köp gärna svenskt så vet du att din mat kommer ett av världens bästa jordbruk.

Men kan kött vara hållbart? Absolut, säger vi!

Våra kor ingår i gårdens kretslopp där de håller betesmarkerna öppna så att massor med ovanliga, och vanliga, arter får utrymme att leva och frodas. Övedskloster är hem till ett flertal mycket ovanliga arter. Det är bra för miljön!

Våra kor äter gräs som odlas på gården, och deras bajs blir sedan gödsel till både betesmarker och till de åkrar vi odlar på. På det sättet ökar mullhalten i jorden och därmed bördigheten. Dessutom ökar jordens kolbildning. Det är bra för miljön!

Människor måste äta en varierad kost, med bl.a. kolhydrater, fetter och proteiner för att överleva. Dessa näringsämnen kan man få i sig på många olika sätt. I Sverige har vår främsta proteinkälla genom historien varit kött, fisk, fågel och ägg. I vårt kalla klimat så har djuren hjälpt oss att omvandla föda som inte är lämpad för människor, såsom gräs, till fullvärdiga livsmedel. Animaliska produkter har ett högt näringsvärde för oss och många mår bra av att äta kött. En del väljer att endast äta från växtriket. Vad man väljer att äta är ett beslut varje individ måste ta själv. Om du äter kött så kan du vara säker på att vi gör vårt yttersta för att våra djur har det bra och att de gör ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Det är bra för miljön!

Och ska vi prata om pruttarna? Kor pruttar, och deras pruttar innehåller metan som är en potent växthusgas. Men allvarligt talat, detta är inte ett stort problem i Sverige där vi har så få kossor. Möjligtvis kan detta vara ett verkligt problem i länder där hundratusentals djur samlas på stora rancher. Men kom ihåg att oavsett så är pruttarna bara en ytterst liten del i växthusproblematiken. Det allra viktigaste är att minska användningen av fossila bränslen. Det är bra för miljön!